Αγαπητοί συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η νομική μορφή και η έδρα της εταιρείας μας έχει αλλάξει από 20/12/2018
Σχετική ενημέρωση μπορείτε να δείτε στις επισυναπτόμενες επιστολές στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας, επικοινωνώντας με τα τηλέφωνα της εταιρείας μας καθώς και στο mail: sakos@sakos.gr