Αγαπητοί συνεργάτες,

Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, ο πρώτος χώρος καθαρού φίλμ (CLEANROOM 1 – CR1) της SAKOS λειτουργεί πλέον κανονικά από της αρχές Δεκεμβρίου ‘18. Πρόκειται για την CR1 αίθουσα των πλαστικών εξωθητών (extruders) «EXTRUSION HALL OF POLYETHYLENE FOIL». Η συγκεκριμένη αίθουσα πιστοποιήθηκε ως καθαρός χώρος με πιστοποίηση κλάσης ISO 8 εναρμονισμένος με το πρότυπο ISO14644.

Παράλληλα, πραγματοποιείται και η κατασκευή δεύτερου χώρου (CLEANROOM 2 – CR2 ) της SAKOS και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός τού 1Q19. Πρόκειται για τον CR2 χώρο σακουλοποίησης, «CONVERTING ROOM OF POLYETHYLENE BAGS» ο οποίος θα λειτουργεί με πιστοποίηση κλάσης ISO 7 εναρμονισμένος επίσης με το πρότυπο ISO14644.

Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά για μας να σας ξεναγήσουμε στις νέες πτέρυγες του εργοστασίου μας.