Στα πλαίσια του σε εξέλιξη επενδυτικού προγράμματος τάξεως 6.500.000 Ευρώ σε κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό ολοκληρώνεται εντός του 2017 η κατασκευή υπερσύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων καθαρού χώρου παραγωγής φιλμ πολυαιθυλενίου νέας τεχνολογίας.