ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η εταιρεία ΣΑΚΟΣ Α.Ε. έχει δημιουργήσει ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο διοικήσεως , δίνοντας μεγάλη έμφαση στην αξιοποίηση των γνώσεων, της εμπειρίας και του δημιουργικού πνεύματος του ανθρώπινου δυναμικού της. Το σύνολο του προσωπικού ανέρχεται σε 100 άτομα, αποτελούμενο σε επίπεδο διοικήσεως από τεχνοκράτες : έμπειρους μηχανικούς αλλά και οικονομικούς αναλυτές πανεπιστημιακού επιπέδου που κατευθύνουν το εργατοτεχνικό προσωπικό με γνώμονα και κεντρικό στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών και την διαρκή αναβάθμιση τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών που προσφέρονται με εφαρμογή συστήματος ‘Συνολικής Ποιοτικής Διαχείρισης.

Η φιλοσοφία της διοίκησης της SAKOS βασίζεται στο μοντέλο:

  • Έρευνα –Ανάπτυξη- Σχεδιασμός καινοτόμων προϊόντων
  • Ποιοτικός έλεγχος
  • Προστασία περιβάλλοντος & πολιτική ανακύκλωσης
  • Ασφάλεια και Υγιεινή στους χώρους εργασίας.

Το προσωπικό της εταιρίας στα πλαίσια της συνεχής εκπαίδευσης του έχει παρακολουθήσει τα παρακάτω επιμορφωτικά σεμινάρια:

Τμήμα Παραγωγής: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (ΚΦΑΣ) ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ 1.1.2014 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ Ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α’287/31-12-13)»

Τμήμα πωλήσεων: «Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Εξωστρέφειας»

 

Τμήμα Προσωπικού: «ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4046/2012 ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ Ν.4225/13 ΚΑΙ ΟΛΟΕΣ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ Ν.4254/2014»