ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η ΣΑΚΟΣ Α.Ε. στεγάζεται σε ιδιόκτητο εργοστάσιο συνολικής επιφάνειας 7500 τ.μ. στο Σχηματάρι Βοιωτίας, σε οικόπεδο 20.000 τ.μ.

Στον 1ο όροφο και σε επιφάνεια 500τ.μ. στεγάζονται η υποδοχή – reception, οι διοικητικές υπηρεσίες της εταιρείας, το εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου, το κέντρο Μηχανοργάνωσης

Στο ισόγειο στεγάζονται οι χώροι παραγωγής & μηχανολογικές εγκαταστάσεις
Εξτρούντερ σε έκταση 2000τ.μ.
Σακκουλοποιητικών και ρολλοκοπτικών 1500τ.μ.
Εκτυπώσεων 1000τ.μ.

Αποθηκευτικοί χώροι σε 3 επίπεδα
1500 τ.μ. για αποθήκευση υλών και αναλωσίμων
1000 τ.μ. για αποστολή ετοίμων
500 τ.μ. για αποθήκευση εύφλεκτων υλικών εκτύπωσης και συναφών