ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Η έρευνα, η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός καινοτόμων προϊόντων είναι οι σημαντικοί προσανατολισμοί της SAKOS. Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί και μηχανικοί της εταιρείας φροντίζουν να είναι πάντοτε ενήμεροι για όλα τα προϊόντα ,τις υπηρεσίες αλλά και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, που αναζητά η αγορά των υλικών συσκευασίας και είναι πάντοτε διαθέσιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους συνεργάτες της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στρατηγικό επίκεντρο των δραστηριοτήτων αυτών αποτελεί το πλήρως τεχνολογικά εξοπλισμένο εργαστήριο, το οποίο διευθύνεται από διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό ΕΜΠ και περιλαμβάνει τα πιο σύγχρονα όργανα αναλυτικού ελέγχου, όπου αφενός αξιολογούνται τα προϊόντα που ήδη παράγει η εταιρεία και αφετέρου ελέγχονται όσα νέα σχεδιάζονται προς διάθεση στην κατανάλωση.

Σκοπός μας είναι, σε συνεργασία πάντα με το τεχνικό τμήμα και το τμήμα marketing, η δημιουργία πρωτοποριακών προϊόντων και η εξασφάλιση της ποιότητας αυτών μέσα στα αυστηρά πλαίσια των εκάστοτε προδιαγραφών.

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ:

  • Αντοχή σε διάτρηση κατά ASTM E154
  • Υπολογισμός στατικού και δυναμικού συντελεστή τριβής κατά ASTM D1894
  • Θερμοσυρρίκνωση κατά ASTM D2732
  • Αντοχή σε εφελκυσμό (Tensile strength & Secant Modulus) κατά ASTM D882
  • Αντοχή σε πρόσκρουση κατά ASTM D 1709
  • Αντοχή σε σχίσιμο κατά ASTM D 1922
  • Μέτρηση ηλεκτροστατικού φορτίου
  • Έλεγχος ομοιομορφίας πάχους με χρήση ηλεκτρονικού παχυμέτρου.
  • Υπολογισμός δείκτη ροής τήγματος κατά ASTM D 1238
  • Έλεγχος γήρανσης από έκθεση σε ηλιοφάνεια, υγρασία και επιβαρυμένες καιρικές συνθήκες.