Στις 25/4/2018 ξεκίνησε η εγκατάσταση του νέου (6ου) τυπογραφείου μας στον χώρο CFR (clean foil room) παραγωγής καθαρού φιλμ.

Περί τα τέλη Μαΐου αναμένεται η πλήρης ένταξη του στην παραγωγική διαδικασία της Sakos κατά συνέπεια και η ακόμη περαιτέρω αδιάκοπη αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και της ποιοτικής αναβάθμισης των προϊόντων μας.