Η νέα υπερσύγχρονη Γερμανικής προελεύσεως μηχανή Lemo Intermat παραγωγής σακουλών Patch Handle για εμπορικά καταστήματα διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων και του πελατολογίου μας, αναβαθμίζει την ποιότητα μας, αυξάνει την παραγωγική μας δυνατότητα και βελτιώνει τα κοστολόγια μας.

Eurasia Packaging Exhibition 2019