Ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του vέου (6ου) τυπογραφείου μας στον χώρο CFR (clean foil room) παραγωγής καθαρού φιλμ. Η παραγωγή θα ξεκινήσει στο τέλος του Μήνα.