Σε εξέλιξη οι εργασίες μετεγκατάστασης νέου και παλαιού εξοπλισμού στον χώρο παραγωγής καθαρού φιλμ πολυαιθυλενίου.

Eurasia Packaging Exhibition 2019