Σε εξέλιξη οι εργασίες μετεγκατάστασης νέου και παλαιού εξοπλισμού στον χώρο παραγωγής καθαρού φιλμ πολυαιθυλενίου.